PRF faktori rasta

PRF faktori rasta

PRF je frakcija krvi bogata trombocitima i leukocitima, koja predstavlja drugu generaciju izvora faktora rasta. 

PRF se dobija centrifugiranjem krvi pacijenta u epruvetama bez aditiva. PRF je čist i krajnji proizvod i sadrži isključivo fibrin dobijen iz krvi pacijenta.

Krvne pločice koje se nalaze u PRF-u bogate su faktorima rasta. Prilikom aktivacije faktori rasta izlaze iz krvnih pločica (trombocita) i stimulišu na prvom mjestu angiogenezu tj. stvaranje novih krvnih sudova, kao i rast nove kosti u koštanim defektima. Uslijed toga, defekt je bolje prokrvljen čime se poboljšava regeneracija. Faktori rasta takođe stimulativno utiču na rast kosti u defektu kada su u pitanju recimo, parodontološke intervencije, čime dodatno doprinose boljem efektu same terapije.

 

PRF se koristi prilikom:

  • Augumentacije koštanog grebena u vilici ¬¬(piriprema za ugradnju implantata)
  • Parodontoloških intervencija (režanj operacije)
  • Prilikom terapije recesije gingive (povlačenje desni) – membranom od PRF prekrivaju se goli vratovi i eliminiše se defekt
  • Prilikom vađenja zuba – PRF se ubacuje u defekt kako bi se umanjio gubitak koštane mase

Kromolj K-4

71000 Sarajevo

+387 33 225 486

Zubotehnika

Radno vrijeme

Pon - Pet: 7:00 - 22:30

Rezervišite termin

info@saradent.ba